bank on line Logo
   בנק און ליין >> תנאי שימוש
ברוכים הבאים
תאריך עדכון אחרון : 09, אפריל 2013
תנאי שימוש
 
הסכם זה קובע את התנאים החלים על גישתך והשימוש באתר האינטרנט www.bankonline.co.il  ע"י השימוש ב Bankonline.co.il הנך מסכים להיות מחויב לתנאים של ההסכם כפי שיתוקנו מעת לעת (להלן:  "השינויים"). האמור בתנאי השימוש ובאתר נאמר בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. קבלת התנאים

על ידי השימוש במידע, בכלים ובקישורים הקיימים ב Bankonline.co.il (ביחד "השירות") הנך מסכים להיות מחויב להסכם זה. אתה לא יכול להשתמש בשירות ואתה לא יכול לקבל הסכם זה, אם אינך בגיל החוקי ליצירת הסכם מחייב עם Bankonline.co.il. אם הנך מקבל הסכם זה , הנך מצהיר שיש לך את היכולת להיות מחויב לו, או אם אתה פועל בשם חברה או ישות אחרת, יש לך את הסמכות לחיוב ישות זו.
 
2. פרטיות המידע האישי שלך 
אתה מסכים ומבין שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של הסיסמה שלך, שיחד עם שם המשתמש שלך מאפשרים לך לגשת לחשבון הבנק שלך. באמצעות השימוש בשירות באתר, הנך יכול לגשת לחשבון הבנק שלך ובנוסף לקבל שירות משלים מחברת ביטוח מובילה. חשבון הבנק שלך מתוחזק ומופעל ע"י הבנק שלך בלבד. לבנק שלך ולחברת הביטוח יש מדיניות פרטיות ואבטחה מחמירות ומתקדמות ביותר. אינך נדרש או מתבקש על ידי Bankonline.co.il למסור פרטים אישיים ומבחינתנו הנך גולש אנונימי.
 
3. תיאור השירות 
השירות הינו ניהול מידע פיננסי אישי המאפשר לך לעקוב אחר המידע הפיננסי שלך בבנק ולמצוא מידע נוסף המתפרסם ב אתר לקבלת מגוון רחב של אפשרויות היכולות לעזור לך לבצע השקעות חכמות. השירות באתר ניתן לך חינם ונועד להיות לעזר בניהול וארגון ההתנהלות הפיננסית שלך. השירות עשוי להציג גם מידע הנוגע למוצרים או שירותים מקצועיים של צדדים שלישיים.
 
4. קבלת שירות מצדדים שלישיים
באתר תמצא תכנים וקישורים בנושאים פיננסים המתפרסמים ברשת האינטרנט, לרבות מידע בדבר מוצרים פיננסים,  מטבע חוץ, מדדי בורסות, סקירות  וידיעות אחרות. כל התכנים הללו מסופקים ומנוהלים ע"י צדדים שלשיים. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסים באתר לבין נתונים, המופעים בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב של הצדדים השלישיים, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב של הצדדים השלישיים כנכון. האתר אינו מאשר, מתחייב או ערב כי המוצרים או השירותים של צד שלישי המפורסם או מקושר ל Bankonline.co.il היו זמינים. Bankonline.co.il לא סוכן או ברוקר או אחראי על הפעילות או המדיניות האתרים או המוצרים של צדדים שלשיים אלו.  Bankonline.co.il אינו מבטיח כי הלוואה  או ההשקעה, תוכנית או שירות במונחים אחרים או שיעור התמלוגים המוצעים ע"י מפרסם מסוים או צד שלישי אחר, הם למעשה התנאים העשויים להיות מוצעים לך או ימשיכו להיות מוצעים או שהם התנאים הטובים ביותר או המחיר הנמוך ביותר בשוק.
 
 
5. הגבלת אחריות 
האתר בכללותו - כולל התוכנה העומדת בבסיסו וכל התוכן, השירות והמוצרים הנלווים ב Bankonline.co.il ניתנים לך על בסיס "כפי שהם" "As Is"  ועל בסיס " זמין"  “As available”. אומנם, התכוון האתר שהמידע יהיה נכון ומדויק, ייתכנו סיבות בהן לא יוצג  באתר מידע מלא עקב המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט. למרות האמור לעיל האתר בודק את המידע המוצג באתר. בנסיבות בהן יתגלה לאתר, כי נפלה טעות במידע המוצג ב Bankonline.co.il, יתקן האתר את הטעות באופן מיידי. האתר אינו מתחייב ומסיר מעצמו אחריות מפורשת או משתמעת לגבי דיוק, אמינות או שלמות התוכן ב Bankonline.co.il  ומתנער מכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" אוו יישומי תוכנה למיניהם המיועדים להסב נזק וליירט מידע אישי, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר. השימוש בשירות ובתכנים יעשה על אחריותך ועל פי שיקול דעתך הבלעדית. הנך מוותר בזאת על כל טענה ודרישה מ Bankonline.co.il על כל נזק עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך.
 
6. קניין רוחני 
Bankonline.co.il  הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר.  במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים נכללים, בין היתר, העיצוב הגרפי וכל הטקסטים המופיעים בו. סימנים מסחריים  בין אם הם רשומים ובין אם לאו, שהוצעו לך באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר. אין להעתיק, לשכפל או למסור לצד שלישי , להפיץ, או ליצור מוצר כל שהוא תוך שימוש במידע ללא אישור מפורש בכתב ממפעילת האתר.

 

7. שינוי תנאי השימוש
מפעיל האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש (להלן: "השינויים") מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, תאריך השינוי יצויין באתר והנך מסכים ומחוייב לתנאי שימוש אלו מרגע פרסומם.
 
 
8. שימוש באתר
חל איסור שימוש באתר למטרות לא חוקיות. הנך מתחייב לא להפעיל כל תוכנת מחשב ו/או קוד ו/או כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ובכלל כל מה שעלול לפגוע באתר ו/או באתרים המקושרים אליו.

 

9. ברירת דין וסמכות שיפוט
 
הנך מתחייב לשפות את מפעילי האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם מאי קיום הוראות אחד או כמה מתנאי השימוש או הפרת הוראות החוק, לרבות הוצאות משפטיות, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל בלבד. ( ללא הפניה לדין הבינלאומי).
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש באתר זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו.
 
ניתן לפנות אלינו בכל הערה או הארה בכתובת  info@bankonline.co.il