bank on line Logo
  בנק און ליין >> הכסף שלך >> צעדים בדרך לקבלת הלוואה >> צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור - חלק א'
צעדים בדרך לקבלת הלוואה לדיור - חלק א'
מאת: בנק ישראל - 16/12/2010
דרגו את הסקירה
חובה לקרואחובה לקרוא
לימד אותי
הוסיף לי
עזר לי
עניין אותיעניין אותי
סקירות נוספות בנושא צעדים בדרך לקבלת הלוואה
    -  -  רגיל  +  +    גירסה להדפסה

הבנק מחויב למסור דפי הסבר לכל אדם המבקש לברר בסניף תנאים לגבי הלוואות. דפים אלו יכללו, בין היתר, תיאור כללי של סוגי ההלוואות המוצעות על ידי הבנק, פירוט הצעדים שעל מקבל ההלוואה לנקוט, לרבות המסמכים השונים שעליו להגיש,

אופן חישוב הריבית ודוגמאות של לוחות תשלומים, חיובים ועמלות, סדרי פירעון, עמלות הפירעון המוקדם על סוגי ההלוואות השונות והדרישה לביצוע ביטוח חיים וביטוח נכס, אם יש דרישה כזאת.

 

המלצה:

בביקורכם הראשון בבנק לצורך בירור תנאי ההלוואה ולצורך סקר שוק, בקשו לקבל את דפי ההסבר הנוגעים להלוואה.

 
סקר שוק
 
 בנקים שונים מעמידים הלוואות בתנאים שונים. גם נוהלי הבנקים לעניין העמדת ההלוואות עשויים להיות שונים.
 
 

המלצה:

אפשר ומומלץ בהחלט לנהל משא ומתן עם הבנק על תנאי ההלוואה!

חשוב לקבל הצעות ממספר בנקים, להשוות ולבחור במתאימה ביותר. התנאים שחשוב במיוחד להשוות:

- סכום ההלוואה ;

- שיעור הריבית ;

- סכום העמלות המשולמות לבנק ;

- תקופת ההלוואה ;
 
- אופן תשלום ההלוואה ;
  

- התנאים לפירעון מוקדם של ההלוואה. 

הקפידו שההשוואות בין הבנקים תיעשינה לגבי סוגים זהים של הלוואות. (למשל: אין משמעות להשוואה של הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה להלוואה צמודה למדד בריבית משתנה.) הקפידו להשוות לא רק את שיעורי הריבית השונים שיוצעו לכם על ידי הבנקים, אלא גם את סכומי העמלות שתידרשו לשלם, ובעיקר את העלות האפקטיבית של ההלוואה. למידע נוסף  העלות האפקטיבית לחצו כאן.

במועד הגשת בקשה להלוואה תידרשו למסור פרטים רלבנטיים - פרטי הנכס הנרכש (במידה שהוא ידוע), הסכום המבוקש, גובה ההכנסות וכיו"ב. בשלב זה אינכם צריכים להמציא מסמכים המאמתים את הפרטים הנ"ל, אולם מאחר שהבנק מסתמך עליהם, פרטים מהותיים שיתבררו כשגויים עלולים להביא לשינוי תנאי ההלוואה שהוצעה, ואף לביטולה.
 

המלצה:

חשוב לתת לנציג הבנק מידע מדויק על הצרכים האישיים שלכם ועל מגבלות רלוונטיות, אם יש כאלה; הדבר יקל עליו למצוא את ההלוואה המתאימה לכם ביותר.

המלצה:

חשוב במיוחד להתאים את תנאי ההלוואה ליכולת הכלכלית שלכם. לשם כך, בקשו מנציג הבנק להבהיר לכם מהו הסכום שבו יחויב חשבונכם בכל חודש, ואם ישנן עלויות נוספות שהבנק יכול לחייב אתכם במהלך תקופת ההלוואה .(כגון עמלות שוטפות למיניהן)

 

אישור עקרוני ושמירת שיעור ריבית 

 הבנקים נדרשים לצייד את הלווה במסמך תמציתי המפרט את סכום ההלוואה שאושר לו, תקופת ההלוואה, שיעור הריבית על ההלוואה, וכן רשימת מסמכים, הנקבעת בהתאם לשיקולי הבנק, שעל הלווה להמציא לצורך קבלת ההלוואה. מסמך זה מכונה "אישור עקרוני."

חשוב להבהיר, כי בשלב זה הבנק אינו רשאי לגבות עמלה כלשהי בגין הצעתו והיא אף איננה מחייבת את הלווה. כמו כן הבנק מחויב לשמור את הריבית שהוצעה ללווה באישור העקרוני, לתקופה של 12 ימים (מניין הימים כולל גם ימי שישי, שבת וחג).

המלצה:

ניתן לקבל אישור עקרוני במספר בנקים, להשוות היטב את התנאים המוצעים ולבחור את התנאים הטובים והמתאימים לכם ביותר. חשוב לזכור שההצעות אינן מחייבות אתכם, ואינן כרוכות בתשלום עמלות. הדבר נועד לאפשר לכם פרק זמן סביר לבחירת האפשרות הטובה ביותר מבחינתכם.  

מסמכים הדרושים בשלב פתיחת תיק הלוואה

 במהלך התקופה שבה הבנק מחויב לשמירת התנאים שהוצעו על ידו כמפורט באישור העקרוני, (כלומר במהלך 12 הימים בהם הבנק אינו יכול להעלות את הריבית שהוצעה ללווה), על הלווה למסור לבנק את כל המסמכים המופיעים ברשימה שצורפה לאישור העקרוני, וכן מסמכים אחרים המאמתים את המידע שמסר לבנק, ככל שהבנק דורש.

מסמכים שיתכן כי יידרשו בשלב זה: תלושי שכר, תדפיסי עו"ש, חוזה רכישת דירה או קרקע, דוח שמאי, טופס הרשאה לחיוב חשבון, נסח טאבו או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל ועוד.

על הלווה לברר מהם המסמכים הנדרשים במקרה שלו, משום שהרשימה עשויה להשתנות מבנק לבנק, מלווה ללווה ומעת לעת. יצוין, כי המסמכים שנמסרו לבנק על ידי הלווה מחייבים בדיקה, אשר יכול שתביא לדרישה להמצאת מסמכים נוספים או לתיקון המסמכים הקיימים.
 

המלצה:

שימו לב לרשימת המסמכים שעליכם להמציא לבנק. הקפידו על המצאת כל המסמכים הנדרשים. הקדימו ככל הניתן בהמצאת מסמכים אלה.

הוצאות ותשלומים בעת נטילת הלוואה
   

 פתיחת תיק הלוואה מלווה, בחלק מהמקרים, בהוצאות הבאות: עמלת פתיחת תיק הלוואה ואגרת רישום ביטחונות (אצל רשם המשכונות או רשם המקרקעין). הוצאות נוספות אפשריות: שכר טרחת שמאי, שכר טרחת עו"ד לצורך המצאת ייפוי כוח נוטריוני ועוד. מידע על חיובים ועמלות שהלווה יידרש לשלם מובא לידיעתו גם בדפי ההסבר וגם בשלב האישור העקרוני.

המלצה:

כדאי לברר, לפני התקשרות עם בנק כלשהו, מהן העמלות שבהן תחויבו, לפני העמדת ההלוואה ובמהלך חייה, לעיין בתעריפון העמלות של הבנקים, להשוות עלויות, ולחפש דרכים לביצוע הפעולות הבנקאיות במחיר הזול ביותר.

למידע נוסף על עמלות  לחצו כאן.
 
כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2010
 

סקירות נוספות לכותב :
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים
דברי הנגידה בכנס לרגל סיום תקופת כהונתה
דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בכנס הפרידה מהנגידה- קרנית פלוג והייעוץ הכלכלי לממשלה
מדריך עמלות

 שלח באי-מייל שלח באי-מייל   גירסה להדפסהגירסה להדפסה 
חזרה לדף קודםחזרה למעלה
סקירות
מידע והדרכה
מעבר בנק
משכנתאות
מדריך עמלות
הודעות ופרסומים
מטבעות דיגיטליים
מחפש מוצר/שירות? בדוק כאן